بایگانی‌های در حین اجرا - لومینکس

در حین اجرا

مندی داود

شرح پروژه مشتری: مندی داود تاریخ: – لینک پروژه: # نمایش پروژهopen_in_new https://lominex.com/wp-content/uploads/2023/04/مندی-داود.m4v
نورپردازی نمای ساختمان

رستوران رزان ( خارج از کشور )

شرح پروژه مشتری: رستوران رزان تاریخ: – لینک پروژه: # نمایش پروژهopen_in_newhttps://lominex.com/wp-content/uploads/2023/04/VID_20230426_104719_059-1.mp4
نورپردازی نمای ساختمان

هتل بارون

شرح پروژه مشتری: هتل بارون تاریخ: – لینک پروژه: # نمایش پروژهopen_in_new
هتل بارون

رونیکا پالاس

شرح پروژه مشتری: رونیکا پالاس تاریخ: – لینک پروژه: # نمایش پروژهopen_in_newhttps://lominex.com/wp-content/uploads/2023/03/Ronika-palas.mp4
رونیکا پالاس
فهرست