پارامترها و عوامل تاثیرگذار در نورپردازی نمای ساختمان کدامند؟

در نورپردازی نما، عواملی مثل کاربری ساختمان و سبک طراحی نما، شناخت تجهیزات موجود در بازار، اصول زیبایی شناسی ، بودجه و سلیقه کارفرما و … تاثیر گذار است.

keyboard_arrow_up