آیا نورپردازی نما باید حتما انجام گیرد ؟

لزومی به انجام نورپردازی نما در تمامی ساختمان ها نیست ولی از آنجایی که توجه به اصول زیبایی شناسی گسترش یافته است نورپردازی نما در اکثر ساختمان ها با اهداف مختلفی مثل معرفی و شاخص کردن ساختمان، زیبایی بصری و … انجام می شود.

keyboard_arrow_up