آیا نورپردازی نمای بیرونی ساختمان هزینه زیادی دارد ؟

میزان هزینه نورپردازی نما به پارامترهای گوناگونی از جمله انتخاب تجهیزات، تعدد آنها، کاربری بنا و حتی داشتن یا نداشتن سیم کشی برای نورپردازی بستگی دارد. به همین دلیل نمی توان هزینه نورپردازی را به صورت دقیق قبل از بازدید از ساختمان پیش بینی کرد.

keyboard_arrow_up