پروژه قصر سفید

پروژه قصر سفید

Posted on 08فوریه

استیج رقص

مدل: Light Box

  • ۷۶۸ ال ای دی در هر متر مربع

  • ابعاد بلوک ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر

  • حاوی برد ال ای دی

  • وزن هر بلوک: ۳۶kg

  • ضخامت هر بلوک: ۹cm


پروژه تالار کوثر

Posted on 08فوریه

استیج رقص

مدل: Light Box

  • ۱۱۵۲ ال ای دی در هر متر مربع

  • ابعاد بلوک ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر

  • حاوی برد ال ای دی

  • وزن هر بلوک: ۳۶kg

  • ضخامت هر بلوک: ۹cm


پروژه تالار ایندرو

Posted on 08فوریه

استیج رقص

مدل: Light Box

 • ۷۶۸ ال ای دی در هر متر مربع

 • ابعاد بلوک ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر

 • حاوی برد ال ای دی

 • وزن هر بلوک: ۳۶kg

 • ضخامت هر بلوک: ۹cm


Back to Top